O firmie

Skorzystanie z usług naszej firmy gwarantuje Państwu: 

Jako firma handlowa oraz bezpośredni importer, prowadzimy współpracę z renomowanymi europejskimi oraz światowymi producentami specjalistycznych wyrobów szklanych. Przez kilka lat działalności zdobyliśmy szerokie grono Klientów z większości branż przemysłu, nauki i techniki. Szerokim zakresem oferowanych produktów staramy się umożliwić naszym potencjalnym Klientom pokonywanie trudności technologicznych we wdrażaniu nowych produktów, lub przy realizacji indywidualnych projektów. Zaszczytem dla naszej firmy już w pierwszych latach działalności było wzięcie udziału w kilku zaawansowanych polskich projektach badawczych, dla których dostarczaliśmy specjalistyczne produkty wykonywane na zamówienie.

Działamy na terenie Polski, a nasza oferta skierowana jest do firm i przedsiębiorstw z branży chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, górniczej, hutniczej, farmaceutycznej, spożywczej, ochrony środowiska i wielu innych. Zawsze mile widzianym adresatem naszej oferty są także jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe.

Przy większości projektów, szczegóły oferty staramy się dopasować do indywidualnych wymagań naszych Kontrahentów. Korzystając z naszych usług otrzymujecie Państwo produkty atrakcyjne cenowo i z gwarancją wysokiej jakości, na życzenie popartą stosownymi certyfikatami. Realizujemy zamówienia zarówno detaliczne oraz hurtowe, oraz w miarę możliwości - te obejmujące krótkie serie lub pojedyncze sztuki.

Firmę AMEKO-TECH tworzy zespół specjalistów, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie oferowanych produktów.

Dlatego na każdym etapie współpracy gwarantujemy naszym Klientom profesjonalne doradztwo i pomoc w doborze produktu najlepiej spełniającego ich oczekiwania.

Przyświecające nam motto "PRZEJRZYSTE ROZWIĄZANIA" oznacza w dosłownym brzmieniu nie tylko oferowany przez nas asortyment produktów.
POLITYKA JAKOŚCI

Kluczowym elementem działalności naszej firmy jest stałe dbanie o wysoką jakość oferowanych towarów oraz świadczonych usług. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia i elastyczności w działaniu, możemy oferować Klientom produkty i usługi kompleksowo, terminowo, przy jednoczesnym profesjonalnym wsparciu technicznym.

Kierownictwo Firmy zobowiązuje się w ramach wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością do spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, ciągłego podnoszenia jego skuteczności oraz prowadzenia i nadzorowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego i zdrowotnego dostarczanych klientom wyrobów.

Politykę Jakości jako nadrzędny element funkcjonowania naszej Firmy zamierzamy realizować poprzez spełnienie następujących celów strategicznych:

  • rozwój asortymentu oferowanych wyrobów,
  • podnoszenie poziomu technicznego personelu,
  • skrócenie terminów dostaw,
  • kompleksową i rzetelną współpracę z wiodącymi producentami w branży szkła specjalistycznego.

Firma nasza na bieżąco analizuje kontekst swojej działalności. Okresowo szacujemy ryzyko i szanse związane z realizowanymi procesami.

W celu realizacji Polityki Jakości stosujemy wszystkie dostępne narzędzia przewidziane przez System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Wprowadziliśmy mechanizmy motywujące pracowników do troski o coraz wyższą jakość ich pracy. Za priorytet uznaliśmy wielostopniowe mechanizmy kontrolne, mające zapewnić całkowitą eliminację wszelkich wad i niezgodności w oferowanych produktach przed ich dostawą do Klienta.